ŘM - Maltézští rytíři - české velkopřevorství (1085-1526)
Komenda Mailberg, 21. Dezember 1322


Stará signatura: Jo XXXII Mail. 119
Inventární číslo: 1362
Datace podle pomůcky: 21. prosinec 1322
Regest: Alber z Ottensteinu (Ottenstain), jeho žena Kateřina a syn Alber dávají ½ lánu v Kammersdorfu (Chomestorf), které nyní drží Alber Seunphel, o výnosu 5 šilinků vídeňských feniků a les v Patzenthal (Pezenthal) oltáři svatého Pankráce v kostele v Harrasu; držitelé ½ lánu, Oldřich z Baumgarten (Pavngarten) a jeho strýc Gottfried, kteří Alberovi vyplatili 34 liber vídeňských feniků, mají oltáři odvádět vždy na svatého Jiří 6 vídeňských feniků a držitelé lesa rovněž 6 feniků.
Jazyk: německy
Místo uložení: Národní archiv Praha
Rozměry: 30,3 x 15,8 - 1,2
Pečeť: 3 pečeti přivěšeny na pergamenových proužcích
Zdroj regestu: Karel BERÁNEK - Věra UHLÍŘOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu, Inventář SÚA, Díl I. - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966
Psací látka: pergamen
Originál: ano
Andere Geschichten der Zeit ...

 

 


Nach oben! Zurück! Startseite!
Anregungen und Bilder bitte an patzcity_at_aon.at oder dada!