ŘM - Maltézští rytíři - české velkopřevorství (1085-1526)
Komenda Mailberg, 12. Mai 1328


Stará signatura: Jo XXXII Mail. 130
Inventární číslo: 1370
Datace podle pomůcky: 12. květen 1328
Regest: Bratr Oldřich z Puchbergu (Puochwerch), mistr, a konvent komendy v Mailbergu vysvědčují, že bratr Konrád z Schiessenbergu (Schiezzenperg) dal komendě 14 liber bez 40 feniků platu /6 liber 24 feniků v Stranzendorfu (Strantzendorf), 4 libry v Patzmannsdorfu (Patzmanstorf) a 3,5 libry 66 feniků ve Wartbergu (Wartperg)/ ve prospěch chorobince a na vydržování 1 kněze z johanitského řádu k oltáři svaté Kateřiny v Mailbergu, a stanoví důchody a povinnosti tohoto kněze. Kdyby nebyly podmínky nadace dodrženy, mají Alber z Kuenringu (Chuenring) a jeho potomci právo darovat plat kamkoli.
Jazyk: německy
Místo uložení: Národní archiv Praha
Místo vydání: Mailberg (Mawerperg)
Rozměry: 28,3 x 20,1 - 3,4
Pečeť: 3 pečeti přivěšeny na pergamenových proužcích
Zdroj regestu: Karel BERÁNEK - Věra UHLÍŘOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu, Inventář SÚA, Díl I. - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966
Psací látka: pergamen
Originál: ano
Andere Geschichten der Zeit ...

 

 


Nach oben! Zurück! Startseite!
Anregungen und Bilder bitte an patzcity_at_aon.at oder dada!