ŘM - Maltézští rytíři - české velkopřevorství (1085-1526)
Komenda Mailberg, 3. Jänner 1350


Stará signatura: Jo XXXII Mail. 157
Inventární číslo: 1398
Datace podle pomůcky: 3. leden 1350
Regest: Konrád z Hackenbergu v Harrasu (Harraz), jeho žena Markéta a syn Chuntzel dávají johanitské komendě v Mailbergu (Mowrberg) a jejímu domu v Harrasu 10 liber vídeňských feniků platu /1 libru z lánu v Unternalb (Nieder Neleib), 1 libru z lánu v Unterretzbach (Nider Retzpach), 1 libru z luk u vsi Patzenthal (Petzental), po 3 librách z 13 polí a 1 louky pod mostem u Laa a na dva roky plat 1 libry ze svého dvora/ na vydržování kněze, který má sloužit v kostele svatého Pankráce v Harrasu 5 x týdně mši, a ustanovují, jak má být s platem naloženo, kdyby mše nebyly konány nebo při onemocnění kněze.
Jazyk: německy
Místo uložení: Národní archiv Praha
Místo vydání: Mailberg (Meuwerberg)
Rozměry: 46,3 x 26 - 2,5
Pečeť: 8 pečetí přivěšených na pergamenových proužcích, 5. a 8. pečeť chybí
Zdroj regestu: Karel BERÁNEK - Věra UHLÍŘOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu, Inventář SÚA, Díl I. - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966
Psací látka: pergamen
Originál: ano
Andere Geschichten der Zeit ...

 

 


Nach oben! Zurück! Startseite!
Anregungen und Bilder bitte an patzcity_at_aon.at oder dada!